Våra tjänster

 
MM

Vi kan ta hand om hela processen industriautomation,
från idé till färdig funktion där följande delmoment ingår: Projektering, konstruktion, tillverkning, PLC-programmering, installation och support.

 
 
 

 

Flexibilitet och kvalitet
Vi är vana vid att uppfylla alla typer av kundspecifika krav. Allt från fabrikat, märkningar och materiel, till standarder och spänningar.

 

     

Projektering
Vi utgår från behov och önskemål om
funktion. Med utgångspunkt från detta tar vi fram en färdig produkt.

 

Konstruktion
Aktuell lösning konstrueras i modern CAD-miljö där kärnan utgörs av att säkerställa slutproduktens funktion.
 

     

Tillverkning
Apparatskåp och ställverk byggs av montörer i en stor och ljus verkstad.

Vi använder de hjäpmedel som behövs för att på ett snabbt och professionellt sätt bygga en automatikutrustning.

 

 

Vi tillverkar utrustningen så att maskin-, EMC- och lågspänningsdirektiven uppfylls.

Vid slutförandet av uppdraget lämnar vi tillverkardeklaration på apparatskåpen.

     

Apparatskåp och ställverk
Vi ser tillverkning av apparatskåp, ställverk och elskåp som ett hantverk.  

 

PLC-programmering
Detta arbetsmoment innebär att utrustningen programmeras för att utföra önskvärda moment.

     
   
     

Montage
Vi hittar lösningar för ett smidigt montage.

 

 

Funktionsprov
Vi gör alltid funktionsprov enligt vårt eller kundens testprotokoll. Isolation- och kontinuitetstest utförs.

     
     

Installation
Efter färdigställandet återstår installation av skåpen där vi medverkar vid test och igångkörning.

  Service och underhåll
Vi finns självklart till för service och underhåll efter slutförd leverans.

Att underhålla utrusningarna kan ersätta dyra nyinvesteringar och öka automatikutrustningens livslängd.
 
 
 

Har du frågor eller funderingar, är du alltid välkommen att kontakta oss på 042-33 00 14.
Eller fyll i nedanstående uppgifter så kontaktar vi dig snarast möjligt.